PAŽINKI Per J.I.S. - SUSITIKIMŲ CIKLAS


JIS.LAND Pradėjo Susitikimų Ciklą "Pažinki per J.I.S." 

... Pažinki Dievą per J.I.S. (Dievo Sūnų), JoJo Veikimą - Savyje ir Aplinkoje, JoJo Savastį - Visumoje ir Dabartyje, JoJo Absoliutumą - Kasdienybėje ir JAME...
... Pažinki save, koks ir kas esi dabarties akimirką Per J.I.S. Tik JAME, ir tą Naująjį Save, koks, kame ir kas turėtumei būti bei tapti Tik Per J.I.S. JAME...
... Nagrinėsime, kodėl Visi mes Nuolatos Pažeidžiame Dievo Įsakus, JoJo Tvarką, Visatos Įstatymus ir ką Išties Reikėtų Daryti - Per J.I.S. ir Tik JAME... 
... Susitikimuose Nagrinėsime Pagrindines Klaidas Kurias Darome Visi ir Kaip Išvengti Jų Dabartyje - Veikiant ir Užgimstant Naujai Per J.I.S. JAME...
... Galėsime Užduoti Asmeninius Pažinimo Klausimus ir Gauti Į Juos Atsakymus, Kurie Yra Aktualūs Kiekvienam Mūsų Pažinime, Patirtyje, Vienyje Per J.I.S. Tik JAME...
... Susipažinsime Su Elementariais Darbo Su Savimi Metodais ir Būdais, Kuriuos Praktikuodami Išvengsime Begalės Rūpesčių ir Nesusipratimų Per J.I.S. Tik JAME...
  

♡  ARTIMIAUSIAS SUSITIKIMAS PLANUOJAMAS 2019 m. SPALIO 17 d.  ♡

Telefonai registracijai ir pasiteiravimui:
+370 666 000 80+370 666 000 81,  +370 666 000 82.
 

Kviečiame Atvykti Visus Norinčius Pradėti Veikti Išvien Per J.I.S. Tik JAME!...

 

P. S. Mokomąjį ciklą "Pažinki Per J.I.S." pradėjome 2019 m. gegužės 30 d., perskaitydami 1-ąjį Visatos Pažeidimo įvardinimą Mums... 
Uždavėme pirmuosius mums rūpimus klausimus ir sulaukėme išties unikalių atsakymų, kurių niekur kitur nesurasi...
Šiandien jau yra galimybė įsigyti Šiame Įvadiniame Susitikime Vykusios Telekonferencijos SU J.I.S. Įrašo Ištrauką - CD / DVD.

Daugiau detalios informacijos (apie CD / DVD) rasite puslapiuose:   J.I.S. Audio (nariams, sekdami šią nuorodą)   ir   www.dievodelne.lt  (nariams,  paspaudę šią nuorodą...)


♡  Laukiame Visų Ateinančiuose Susitikimuose... ♡

  
P. S.
Šiame Projekte Jau Atidarėme Skyrelį - PAŽINKI Per J.I.S. - Užsukite Ir Jūs... :)
Daugiau apie Projektą "Pažinki per J.I.S." taip pat skaitykite svetainėje www.gyvaistorija.lt prisijungę, sekdami šią nuorodą...
        

Visuomet Jūsų Ir Su Jumis
♡   JIS.LAND   ♡

Publikuota ketvirtadienį, gegužės 23 2019 įrašė Vida V.