Ar reikia kovoti?

IMG_20190624_061749-2.jpg

     ...Ar reikia kovoti? Su kuo? Prieš ką?...

     ...Ne prieš ką - už ką... Kovoti UŽ DIEVĄ. Pirmiausia - už Dievą savyje, savo kasdienybėje, veiksmuose, žodžiuose, mintyse, jausmuose, impulsuose, net ir mažiausiose savo reakcijose, savo vidiniuose krustelėjimuose - link Šviesos, Tiesos, Tikrumo... Už Dievo veikimą per tave - tiesiogiai, švariai, grynai... Meilės spinduliuose... Vilties sparnų plazdenime... Ir medžio šerdies tvirtume, galybėje tiesaus augimo...
     ...Kovoti UŽ..., ne prieš..., ne su... 
     . . . 
     Už Kristų... Už Saulę... Už Dievo Pasaulį... Už tai, kas pripildo Galybę Dangaus...
     Už mažą paukštelį, jo tyrą giesmelę - per ją Dievas Meilės apsiaustą išaus…

     Už mažą, bet tikrą, Viltim išrašytą žvaigždutės spindėjimą Dievo nakty...
     Už saulės pašvaistę... Už įkvėpį keisti... alsavime Žodžio, kurį jau tari... 
     . . .
     Ilgainiui suprasi - kovoti nereikia... Reikia tik BŪTI, tik VEIKT DIEVUJE...
     Atmest, sustabdyti ar atsisakyti to, kas Tam trukdo tiesiam ėjime... 
     (Net jei tai brangu iki sielos gelmių - bet brangu tiktai tau ir brangu ne JAME...)
     . . .
     Ir švis, ir spindės naujo ryto pasaulis... ir neš nubudimą Žemelės delne...
     Skaičiuos žmonės tūkstančių tūkstančius saulių spindėjime Dievo, Galybių Veiksme…

     Ir mažas, ir tyras, ir tikras lašelis pagirdys žemelę savu buvimu -
     Tuomet atsibus mažas sėklos grūdelis, gyvybę išskleisdamas - Jam dovanų…

     Ir nardys padangėje paukščių galybė, kiekvienas savoj užduoty, Dievuje...
     Ir naujo arimo bekraštė platybė užmegs naują derlių - per JĮ ir JAME...


   v.v.

Šios įrašo komentarų rss feed