Buriama Bendruomenė... Palaikymo Laukas.. - J.I.S. Vedimas

KLAUSIMAS:
     Buriama Bendruomenė... Ar Galime Tikėtis Užsisakyti Specialų J.I.S. Palaikymo Lauką?

ATSAKYMAS:
     J.I.S. Vedimas - Unikali JoJo Rėmimo, Suburimo Ir Vienijimo J.I.S. Programa JoJo Žeme... :)
     Tai Dar Viena Galimybė Esybėms, Būtybėms, Asmenybėms, Individualumui, Išskirtinumui, Žmonėms Pradėti Veikti Besąlygiškai JAME... Tikslas - Veikti Ir Būti JoJo Darnoje, JoJo Doroje, JoJo Taurume, JoJo Sakralume... Tai Nauja Ir Nepakartojama Galimybė Nuolatos Ir Visad Pažinti, Atrasti, Atskleisti Viską, Visame, Visa Kame JoJo Vardu Ir JoJo Žodžiu JoJo Besąlygiškume... - Išvien, Susiklausyme - JoJo Bendrystėje, Atgimime, Atvirtime, Atsinaujinime, Tikrume, Nuoširdume, Paprastume, Nuolankume, Užgimime JoJo Vedime Ir Veikime Per J.I.S. Ir JAME...

     Padėti Sau Galime Daug Sparčiau Ir Efektyviau Teisingai Dalindamiesi, Kilniai Bendraudami, Nuolankiai Bendradarbiaudami Bei Besąlygiškai Atsiduodami JoJo Šviesoje JAME - Sąveikaudami Išvien Visa Tame, JoJo Pažinime, JoJo Žodyje, JoJo Veikime Bei JoJo Būtyje Čia Žeme... Tad Kūrėme Ir Kuriame Specialią J.I.S. Vedimas - Programą Bei Antrą Laiptelį Tiems, Kurie Jau Yra Pasiruošę Veikti Kiek Kitaip..., Tiems, Kurie Labiau Pažengę, Kilnūs, Nuolankūs Žengti Toliau, Sparčiau, Atkakliau Ir Vieningiau, Išvien Ir Visad Per J.I.S. Ir JAME... Tad...

     Darbas Bendruomenėje Iš Principo Skiriasi Ir Jis Yra Kitoks Nei Darbas Savistoviai Ir Darbas Išvien Per J.I.S. Ir JAME..., Tad...

     J.I.S. Rekomenduoja, Esant Tokiam Pasiruošimui ir Poreikiui, Susisiekti Bei Užsisakyti Specialią J.I.S. Rėmimo Programą..., Tai Antras J.I.S. JoJo Rėmimo Laiptelis Visiems... 
     
Tai Galima Padaryti Kuomet Jus Vienija Ne Mažiau Kaip 5 Aktyvūs Ir Iniciatyvūs Asmenys Veikiantys Išvien Per J.I.S. JoJo Žeme... :)

      J.I.S. Programa Jūsų Bendruomenei Ir Nariams Joje... Tai Papildoma Ir Unikali JoJo Pagalbos, Palaikymo Ir Mokymo Programa J.I.S. Bendruomenėms Ir Jose Veikiantiems Aktyviems Nariams... Ji Nėra Privaloma Jei Norite Dirbti Savistoviai Ar Savo Suburtose Mažose Grupelėse...

     J.I.S. Vedimas - Visuomet Yra Individualus ir Asmeninis... Beje, Kuo Būsite, Veiksite, Rinksitės Tiksliau Ir Tauriau JAME, Tuo TAI Veiks Plačiau Ir Skalsiau... Jei Esate Susiklausyme, JoJo Sekime Bei JoJo J.I.S. Vedime Žeme, Ši Programa Išties Gali Ir Ženkliai Keis Jūsų Likimus Per J.I.S. Ir JAME...

     Tad... Jau Šiandien, Nuo Dabar, Galima Pradėti Veikti Išvien JAME...
     J.I.S. Veiksmas JoJo Žeme Jau Pradėtas - Tad... - Belieka Pasirinkti Ir Jums... :)

     Beje... Maksimalus Dalyvaujančių, Bendruomenės Narių Skaičius Nėra Apibrėžiamas... Aktyvių Asmenų Amžius Bendruomenėje Nėra Ribojamas, Jas Nusistato Pačios Bnedruomenės..., Tačiau... Narių Amžius Ir Skaičius, Nagrinėjant J.I.S. Vedimas Programą, Yra Rekomenduojamas... Amžius - Nuo 5 metų... Skaičius Grupelėse - Iki 12 žmonių (įskaitant vedančiuosius)...

     Todėl... Atsakant Į Jūsų Užduotą Klausimą...
     TAIP - Jei Atitinkate Visus Bazinius Anksčiau Išdėstytus J.I.S. Reikalavimus, Galite Fiziškai Susisiekti Su  EST MI  / J.I.S. Vedimas - Programos Puoselėtojais Ir J.I.S. Atstovais...

   Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-07-02, 13:54
   Programa J.I.S. Vedimas - visi tekstai pateikiami čia... 

Šios įrašo komentarų rss feed