Dirbu Bendruomenėje... Palaikymo Laukas.. - J.I.S. Vedimas

KLAUSIMAS:
     Aš Dirbu Bendruomenėje... Ar Galiu Tikėtis Gauti Specialų J.I.S. Palaikymo Lauką?

ATSAKYMAS:
     J.I.S. Vedimas - Pagrindinis Tikslas - Burti Ir Vienyti Žmones JoJo Vardu, Žodžiu Bei JoJo Veikimu Žeme...
     Padėti Sau Galime Daug Sparčiau Ir Efektyviau Dalindamiesi, Bendraudami, Bendradarbiaudami Bei Sąveikaudami Išvien, JoJo Pažinime, JoJo Žodyje, JoJo Veikime Bei JoJo Būtyje Čia Žeme...

     J.I.S. Rekomenduoja, Susisiekti Ir Užsisakyti Specialią Ir Papildomą JoJo Rėmimo Programą Jūsų Bendruomenei Ir Bendruomenėje...
     Tai Specialus Ir Unikalus Laukas, Palaikymas, Būdas, Forma, JoJo Išreikštis Kiekvienam Jūsų, Jūsų Bendrystėje, Jūsų Susiklausyme Bei Jūsų Visuotiškume Visame... Atnaujinamas JoJo Bendrystės Pojūtis, Ryšys Ir Galimybės Veikti Per J.I.S. Ir JAME..., Skatinantis Esybės Bei Asmenybės Individualų Susiklausymą, Nuolankumą, Susigirdėjimą, Suklusimą, Išgirdimą, Pastabumą, Atvirtimą Ir Bendrystės JoJo Spartųjį Tobulėjimą, JoJo Judėjimą Išvien Per J.I.S. Ir JAME... 

     Todėl... Atsakant Į Jūsų Užduotą Klausimą...
     TAIP Jei Dirbate Savistoviai, Nors Ir Susitikę Tarp Bendraminčių... TAIP - Jei Papildomai Buvo Fiziškai Susisiekta Su J.I.S. Ir Buvo Susitarta Dėl Specialaus Ir Unikalaus Jūsų Bendruomenės Palaikymo Čia, Dabartyje, Per J.I.S. Ir JAME...

   Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-07-01, 10:27
   Programa J.I.S. Vedimas - visi tekstai pateikiami čia... 

Šios įrašo komentarų rss feed