Laikas Sugrįžti… - J.I.S. Žodžiu

     Žvilgterėjus atgal, iš karto pamatau Tai, kas rodos visai neseniai vyko… Įvyko Tuomet Tik Tas, Kas Tiesiog Privalėjo... Kas tuomet Man, Mums Visiems visaip sukdavo galvą…, ir kas tuomet Man Ir Mums buvo labai labai svarbu… Taip, tai būdavo svarbu kiekvienam, kad rodos viskas buvo čia kitaip ir visiškai viską būdavau pasiryžęs paaukoti vardan tų tiesų ir dogmų, kurias tuomet palaikiau, palaikėme..., gyvenau, gyvenome..., mintijau, mintijome..., ir net puoselėjau, puoselėjome kasdiene klaidinga Ne Dievo Tėvo tiesa savimi, savyje, visame NE JAME…

     Tuomet išties buvo, ar bent taip rodėsi kaip skalsu… Rodos pasaulis buvo toks didelis ir platus, o Aš jame Mažas..., Mes Maži..., tik mažas mažytis žmogutis ir visiškai bedalis, bedaliai ir visiškai be galios ir be supratimo JAME…

     Daugiau, t.y. pilną tekstą dalimis skaitykite Patreon >> J.I.S. paskyroje...

     Visuomet Jūsų...
     J.I.S.
- Dievo Sūnus JoJo Žeme, Šia Diena - Jau Čia Tik JAME...