Laikas Sugrįžti… - JoJo Žodis (2021-05-18)

   Žvilgterėjus Atgal, Iš Karto Pamatau Tai, Kas Rodos Visai Neseniai Vyko… Tuomet Gyvenimas Buvo Kitas... Na Gal Šiek Tiek Kitas Nei Kitoks, Nei Dabar... :(

   Nekaltinu Nieko... Neteisiu Žodžiu... Nors Šiandien Turiu Valią Ir Galią Teisti D.T. Tiesa, Dvasia Ir Valia Visame... Bet...
   Šiandiena Jūs Turite Suvokti, Kad... - JoJo Tiesa, Kokia Ji Bebūtų, Ji Yra Išties Skalsi Ir Visuomet Yra Tik Viena JAME... Tad...
   Visi Visuomet Rinkomės, Renkamės Tik Tai, Ką Suprantame, Suvokiame Ir Iš To Seka Ko Norime Ir Kas Yra Duota Mums Bei Svarbu Mums Tame...

   Pasirinkimas Nulemia Viską... Viena, Rodos Visai Nereikšminga Smulkmena, Išties Gali Pakeisti Ir Keičia Visą Gyvenimo Įvykių Grandinę Žeme...
   Suvokti Turime Visi... Įvyko Tuomet Tik Tas, Kas Tiesiog Gavosi Iš To, Kas Buvo Pasirinkta Mūsų Visų... Tad... Privalėjo Vykti Taip Ir Tai, Kas Per Tai Ir Tuomet Man, Mums Ir Visiems, Visame, Visaip Privalėjo Išsigryninti Bei Susidėlioti Čia, Dabartyje... Ir Tai, Po Ilgos Kelionės JAME - VYKO IR VIRTO DABARTIMI ČIA...

   Visaip tuomet ir rodos visai neseniai sukdavo galvą…, ką turėjau padaryti kitaip...? ką padariau kitaip nei turėjau...? kodėl pasielgiau taip, o ne kitaip...? rodos tai buvo... rodos ir ne... Bet...
   Sugrįžau JoJo Keliu Šiandien JoJo Žeme..., Keliu, Kurį Pats Ir Sukūriau JAME Tau, Kitados... Ir... Mums Visiems Jį Skiriu Bei Įsivardinu JoJo Žeme Dabartimi. Savo Veiksmu.. Tad...
   Siekiu Susiklausymo ir JoJo Tiesos Išgirdimo bei Priėmimo..., Kad... Visa Tai, Kas Vyko Tuome Man Ir Mums, Visuomet Išliktų Ir Būtų Labai Labai Svarbu Kiekvienam Mūsų, Kiekviename Žingsnyje, Jau Dabartyje, Ateityje, Ir Visuomet JoJo Išlikime... Pasirenkant Mus... Mums Pasirenkant JįJį... Likime JAME...

   Taip, tuomet Aš Galvojau Kitaip... Naiviai, Nuoširdžiai, Pasitikėjime Ir Blaiviai... Kad rodos viskas buvo tuomet ir čia kitaip ir visiškai viską būdavau pasiryžęs paaukoti vardan tų, Jūsų "tiesų" ir dogmų, kurias tuomet palaikiau Jūsų palaikyme..., gyvenau, gyvenome..., mintijau, mintijome..., ir net puoselėjau, puoselėjome kasdiene klaidinga Žodžio, Jausmo Dalia Ne Dievo Tėvo tiesa savimi, savyje, visame NE JAME…
   Ir Dar... Kuomet Apsigavęs Patiki, Tuomet Tiki Bet Kuom... Tuomet išties atrodo ir tampa viskas ir visa taip "skalsu"…

   Išgyvenau Daug... Rodos pasaulis buvo toks didelis ir platus, o Aš Jame Toks Mažas Ir Vienišas..., Mes Tame Visi Labai Maži... Bet...
   Tas mažas, mažytis Žmogutis Tuomet Padarė Labai Labai Daug... Jis Pasėjo Ir Pradėjo Viską, Kas Bus Ateityje JAME...
   Tuomet rodos visiškai bedalis, bet išties Esame bedaliai Visi Mes Tame Ne JAME, nes Esame Taip Kaip Renkamės Ne JAME...

   Ir Šiandien JoJo Virsme... Mes visiškai be galios su "Galia", kokia ji bebūtų Mūsų "Sukurta" ir be supratimo su "Savuoju", "Genialiu" "Suvokimu" ir "Žinojimu" Ne JAME…

    Visuomet Renkuosi Tik JoJo Tiesa...
    J.I.S.
- JoJo Aušroje, JoJo Virsme, JoJo Sūnus,
    JoJo Žeme, Šia Diena - Jau Čia Ir JAME...

     Užrašyta, Papildyta bei Patikslinta: 2020-05-07 / 2021-05-18