Naujas Žvilgsnis - JoJo Viltyje

     Daugelis užaugome manydami, kad mes – tai kūnai, kuriuos turime, darbai, kuriuos dirbame, ir religija, kurią praktikuojame. Mūsų gyvenimai susiję su nuolat besikeičiančiais dalykais. Vis dėlto, kažkur giliai viduje, mes esame pastovūs ir šviesoje tik JAME.

RPstudio_Dedikacija_LT_2017_02.jpg

   Galbūt jūs savo vidinio žinojimo aspektui daug dėmesio iki šiolei dar neskyrėte. Jei tai padarytumėte dabar, atrastumėte savo vidinį “aš” - šventosios Dievo Išreikšties Palikimą, kuris niekad nesikeičia, kuris primena kas esame JAME, bet, deja yra įkalintas šiuose besikeičiančiuose pasauliuose.
     Turime labai aiškiai suvokti, kad mūsų kūnas viso labo yra tik laikinai išnuomota mums "transporto priemonė" ir visas procesas pažinime JAME vyksta mūsų dvasios, sielos ir esmės sankirtoje per J.I.S. tik JAME.
     Vieną dieną jūsų fizinis kūnas ilsėsis galbūt po antkapiu, kuriame bus iškalta jūsų gimimo ir mirties data, bet... Jūsų amžina siela žino, kad esate nemirtingas. Ši jūsų dalis yra beformė ir beribė žmogiškuoju suvokimu ir ten kur nėra ribų, nėra nei mirties, nei gimimo. Visas ciklas nuolatos kartojasi nuo mūsų sukūrimo iki perėjimo Per J.I.S. Virsme Tik JAME...
     Jei norite suprasti, kas esate ir kodėl čia esate taip, jums reikia pradėti žiūrėti bei įvardinti savo vidų. Juk JAME ne išorė ir ne fizinio pasaulio atributika yra svarbiausia. Jūsų atėjimas iš niekur Sukūrime į čia ir dabar turi tam tikrą prasmę JAME. Kai tai įsisąmoninsite, nustosite abejoti savo dieviškąja prigimtimi ir išreikštimi JAME. Jūs turite suvokti ir žinoti, kad esate protingos JoJo sistemos dalis ir jūsų buvimas Joje turi Dieviškąją priežastį, pradžią ir prasmę.
     Kaip pasikeis jūsų fizinis gyvenimas, ne deklaracija, o išreikštimi Tik JAME, kai atsigręšite į save ir į Dieviškąją Išreikštį savyje, gyvensite vadovaudamiesi savo dvasiniu “aš” ne nuolatiniu parodomuoju ar kauke savo veide? Šis supratimas suteiks jums ramybės ir vidinės pilnatvės jausmą. Jūsų santykiai su išoriniu pasauliu žymiai pasikeis ir reikšis Vienyje bei Visumoje tik JAME. Aukštesnio dvasingumo, visuotiškumo, nuoširdumo ir nuolankumo sąmoningume dėka jūs pagaliau sugebėsite tiksliai išreikšti, ko jums reikia iš JoJo per J.I.S. fizinio pasaulio. Kai pradėsite žengti priskirtimi ir paskirtimi Tik JAME, savo, jums dovanotu Dievo dvasingumo keliu, tik tuomet galite tikėtis, kad jūsų kasdieninio gyvenimo dalimi taps šie aukštesniam dvasingumui būdingi potyriai:

 • Jūs patirsite ir įvertinsite visų atsitiktinumų prasmingumą Tik JAME. Sužinosite, kad šioje protingoje Dievo ir J.I.S. - JoJo Sūnaus kurtoje Sistemoje atsitiktinumų tikrai nebūna.

 • Jūs sužinosite apie JoJo universalius energijos šaltinius, jų prigimtis ir paskirtis veikiant bei kuriant Išvien Bendrystėje Tik JAME.

 • Jūs jausitės mylimi, taurume, orume ir savimi JAME. Ieškosite - Atrasite, Sieksite - Pažinsite, leisitės vedami dieviškųjų jėgų bei tikrojo Dievo Pažinimo link per J.I.S..

 • Jumyse augs pagarbos ir nuostabos jausmai kaip sau taip ir aplinkai JAME. Pagarbos grožiui jausmas iš tikrųjų yra dieviškas meilės jausmas per J.I.S. JAME. Kai sutelksite savo vidinę dieviškumo energiją į jus supantį aplinkos grožį, aplinka jums ją sugrąžins bei padaugins JAME.

 • Jūs jausitės su viskuo susieti ir visame įkūnyti JAME. Jūs jausite, kad bet kas, kas žalinga vienam žmogui, yra žalinga ir kitiems, kad pažeidus vieną mūsų bus pažeistas ir kitas. Jūs žinosite, kad Dievas ir JoJo Sūnus J.I.S. nepriklauso jokiai religijai, sektai ar organizacijai NE JAME.

 • Jūs kitaip suvoksite ir kitaip elgsitės - Tik JAME. Kai jūsų siela, dvasia, JoJo kibirkštis JAME taps jūsų gyvenimo kelrode, jūsų dvasingumo, visuotiškumo ir nuoširdumo suvokime ribos išsiplės iki Dieviškumo ir Amžinosios Liepsnos Visame Kame Visame JAME.

 • Jūs patirsite nesipriešinimo ir susitaikymo jausmą Visa Kame Visame Tik JAME. Nustosite kovoti ir leisite įvykiams tekėti sava vaga, nes juose yra JoJo Valia. Jūs susitaikysite su tuo, kad Dievas žino, ką daro ir visuomet daro tik tai, kas būtina ir geriausia mums.

 • Jūs pažinsite tylos ir amžinybės jėgą, jos teikiamą palaimą Jumyse ir Visame Kame JAME. Atrasite, kad tai didžiausia pagarba, kokią galima padovanoti sau, kokią galime skirti ir kitam žmogui. Tyla, susiklausymas ir amžinoji Tiesa yra didžiausia visatos šventumo apraiška Per J.I.S. JAME.

 • Jūs patirsite, kad egzistuoja kiekvienos problemos dvasinis sprendimas ir visos problemos išties yra tik pamokos JAME, ne prievarta ar pašaipa jums. Kai esate taikus, orus ir nuoširdus, skiriate laiko patirti tylą, susiklausyti, išgirsti, susidėlioti, medituoti, ir iš tikrųjų klausotės Dievo Savyje ir per jus..., jūsų dėmesys nuo to, kas materialu, nukrypsta į jūsų viduje esantį dieviškumą ir išreikštį Tik JAME. Jūs sužinote, ką daryti ir kaip veikti išvien, bendrystėje, visuotiškume ir paprastume Tik JAME.

 • Norą turėti pakeis noras dalintis, nes taip dauginsite save JAME. Visata priglaus jus pagal tai, kiek galėsite tapti sava/savu Joje, nes... Visatos pagrindinis energijos, patirties, išreikšties, prasmės bei galios dauginimo principas ir yra dalinimasis JAME/JOJE Visumoje per J.I.S. Tik JAME...

 • Jūs gyvensite autentišką, iškilų, pasišventimo ir tarnystės gyvenimą santarvėje ir Tik JAME. Jūsų autentiškumas bus pagrįstas žinojimu Tik JAME, kad jūs nesate toks kaip kiti, ir esate sąžiningi tiek sau, tiek ir Dievui.

 • Palaima taps natūraliu kasdieniu jausmu Visame Tik JAME. Palaima yra malonės akimirka JAME, taikos su savimi būsena JAME, kurią patirti galime visi Per J.I.S. Tik JAME.

 • Jūs būsite labiau linkę ne teisti, o atleisti Visa Kame Visame Tik JAME. Jūs sugebėsite vertinti Dievo pasaulį neteisiančiu, nevertinančiu ir neuzurpuojančiu žvilgsniu visame Tik JAME. Jūs gausite pamokas Per J.I.S. JAME, už kurias būsite dėkingas Visame Tik JAME. Atlaidumas lengvai ateis į jūsų sakralią širdį JAME ir Pilnatvė JAME Išlaisvins Naujuosius Tauriuosius troškimus bei siekius Tik JAME.

 • Begalės virsmų ir prasmių per J.I.S. JAME kurios atsivers tuomet jums... vienos jų išties prikeliančios dabartyje savo žvilgsniu į jas, kitos gi užsidirbamos tikrosios tarnystės, pasišventimo bei kelionės per J.I.S. eigoje tik JAME... :)

   Susitikime jau dabar... Diskutuokime... Patirkime... Tikslinkime... Papildykime...
   Dalinkimės... Nusilenkime... Išgirskime... Atraskime... Priimkime...
   Sekime, Veikime, Atgimkime Visuomet JoJo Tiesoje per J.I.S. Ir JAME...

Informacija Pateikta: 2019-07-24 15:09

Šios įrašo komentarų rss feed