PRISIKĖLIMO Stebuklas - Jis mumyse!

pixabay.com-Antranias-6.jpg
*Nuotrauka:Antranias/pixabay.com


     Šviesa... Ji jau užgimsta mumyse...
     Baltojo Angelo lengvučio dvelksmo palytėta...
     Atgimkim ir atraskime Save JAME...
     Išpildykime visa, kas į mus sudėta...
     Paprastume ir Meilėje... ir... Dievo Artume...   

Šios įrašo komentarų rss feed