2019-08-04 - Apie Žvakučių "Kristaus Tiesa" dalinimą

     2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienį, Vilniuje, Sereikiškių parke, žmonėms buvo dalinamos Dievo Sūnaus Šventintos Žvakutės „Kristaus Tiesa“...

  
     ♡
    Žvakutes savanoriai pradėjo dalinti vėlyvą rytą, o gal tiksliau ankstyvą popietę, kai žmonių dar buvo nedaug… Palaipsniui žmonių parke gausėjo, nes čia jaučiasi kažkokia ypatinga traukos vieta, į kurią norisi eiti ir pabūti, įkvėpti neskubos, užuosti tekančios Vilnelės kvapą.
    Krepšeliuose - Žvakutės „Kristaus Tiesa“. Mums. Visiems. Be išimties. Nesvarbu, kokio amžiaus esi, kokiai bažnyčiai priklausai. Ar sakai, esąs netikintis. Žvakutės „Kristaus Tiesa“ skirtos VISIEMS. Tai Padedančios žmogui Žvakutės. Padedančios asmeniškai kiekvienam... Padedančios tiems, kuriems labai reikia JoJo pagalbos… Todėl ir užsidegti bei deginti reikia, laikantis tam tikrų rekomendacijų. Savanoriai, dalindami Žvakutes, pasakoja apie Jas, kalba kaip reikia su Jomis elgtis…
    Nors atrodo tai paprastutė, mažutė žvakelė, o kiek daug pagalbos gali suteikti žmogui! Mums tereikia tik panorėti ir paprašyt Jos! Kiekvienam kitaip, kiekvienam kitokios. 

    Savanoriai ir toliau dalins šias Šventintas Dievo Sūnaus Žvakutes. 
    Susitikime Sereikiškių parke, Vilniuje.  (A.C.)

 

     ♡
     ...Žvakučių dalinimas man visada ypatingas veiksmas… Tu tarsi pasineri į visiškai kitą pasaulį, kuriame - bendravimas su nepažįstamais žmonėmis, kurie iš tikrųjų juk yra pažįstami. Ir tas sąlyčio taškas, tas „pažįstamumas“ - tai Dievas mumyse. O taip yra dėl to, kad daliname Dievo Sūnaus Šventintas Žvakutes, kurios jau pačios savaime neša Viltį, Meilę, Susiklausymą, Dievo Buvimo Pajautimą, Dievo Palaimą…
     Einame, nešdami Gerą Žinią. Dauguma žmonių atsako į tai šilta šypsena ir dėkingumu… Tai ypač jautėsi šiandien. Visa vyko taip paprastai ir kartu prasmingai… Taika, savitarpio supratimas, draugiškumas, nuoširdumas… Bendravome visi, atvėrę saulę širdyje… Ir buvo gera… Nepriklausomai nuo to, ar žmogus paėmė Žvakutę ar ne… Jautėsi, kad mes esame viena, kad mes visi esame Dievo mylimi ir globojami… 
     Žmonės džiaugėsi dovanų gauta Pagalba. Rodos, tokia mažutė Žvakutė, ką ji gali… Žvakutė mažutė, o Jos nešama Pagalba didžiulė… Ir žmonės Tą jautė, daugiau intuityviai nei iš mūsų žodžių. Ir švietė šypsenom veidai, dėkingumu spindėjo akys…  Šiandien tikrai buvo daug saulės… :)
     Esu tikra, kad saulės daug bus ir ateityje. Juk dar daugybę kartų susitiksim - vieni Dievo Pagalbą nešdami, kiti priimdami… ir visi visi - dalindamiesi, Dievo Meilės Šviesoje… Dėkojame…   (V.V.)
    

Šios įrašo komentarų rss feed