Rekomendacijos (1)... Palaikymo Laukas.. - J.I.S. Vedimas

KLAUSIMAS:
     Palaikymo Laukas... Kokios Būtų Rekomendacijos dėl Amžiaus ir/ar Kita?

ATSAKYMAS:
     J.I.S. Vedimas - Unikali Ir Išskirtinė Jūsų Rėmimo, Vienijimo, Atvirtimo Bei Atgimimo J.I.S. Programa Per J.I.S. Ir JAME... :)

      Norint Visapusiškai Ir Teisingai Išnaudoti Teikiamą J.I.S. Paramą Bei Pagalbą Bendruomenei Bei Asmeniškai Jums, Yra Keletas J.I.S. Rekomendacijų bei Faktorių...

  • Rėmimo Amžius... Gali Būti Ribojamas Tik Tiek, Kiek Yra Galimybės Būti Sąveikoje Bei Sampratoje "JoJo Išvien" Bei JAME...
    Tai Daugeliu Atvejų Susiję Su Galimybėmis bei Savęs Įsivardinimu JAME... Vienaip Su Suvokimu... Kitaip Su Pasirinkimu... Trečiaip Su Buvimu... Ketvirtaip Su Veikimu... Penktaip Su Besąlygiškumu...
  • Buvimas Žeme... Pagal Jūsų - JoJo Užgimtį, Jūsų - JoJo Priskirtį Bei Jūsų - JoJo Paskirtį JoJo Žeme Per J.I.S. Ir JAME...
  • Pasirinkimas JAME, Buvimas JAME, Veikimas JAME, Sąveika JAME - Visuomet Jūsų Ir JoJo Tikėjime - Meilėje - Viltyje, Jūsų Ir JoJo Nuoširdume, Jūsų Ir JoJo Nuolankume, Jūsų Ir JoJo Paprastume, Jūsų Ir JoJo Tarnystėje, Jūsų Ir JoJo Atsidavime, Jūsų Ir JoJo Besąlygiškume Per J.I.S. Ir JAME...
      Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-07-02, 13:55
   
   Programa J.I.S. Vedimas - visi tekstai pateikiami čia... 

Šios įrašo komentarų rss feed