Rekomendacijos (2)... Palaikymo Laukas.. - J.I.S. Vedimas

KLAUSIMAS:
     Palaikymo Laukas... Kokios Būtų Rekomendacijos bei Pastabos dėl Lyties?

ATSAKYMAS:
     J.I.S. Vedimas - Tai Unikali Ir Išskirtinė Jūsų Ir Kaip Lyties Perėjimo, Užgimimo Bei Atvirtimo J.I.S. Programa JAME... :)

      Norint Visapusiškai Ir Teisingai Išnaudoti Teikiamą J.I.S. Paramą Bei Pagalbą Bendruomenei Bei Asmeniškai Jums, Yra Keletas J.I.S. Rekomendacijų bei Faktorių...

 • Jūsų Lytis Yra Besąlyginė Ir Neginčijama - Tai Jūsų Pradžia ir Pagrindas Šiame Užgimime, Jūsų - JoJo Užgimimuose, Jūsų - JoJo Priskirtyje, Jūsų - JoJo Paskirtyje Čia, Dabartyje, Visame, Visa Kame JoJo Tiesoje - Tvarkoje - Prasmėje Per J.I.S. Ir JAME...
 • Jūsų Prigimtinės Lyties Puoselėjimas JAME, Tikslinimas JAME, Išvalymas JAME, Atvertimas JAME, Atskleidimas JAME, Atnaujinimas JAME - Pervedant Ją Ir Jūsų Kūnus Į Šventiškumą, Taurumą, Tikrumą, Orumą, Darną - JoJo Šventiką, Bei Jūsų, Kaip JoJo Kūrinio Pratęsimą JAME - Į JoJo Dieviškumą - Į JoJo Bendrystę Ir Jūsų Besąlyginį Bei Nesavanaudišką Veikimą Išvien, Per J.I.S. Ir JAME... - Tai Vienas Iš Pagrindinių J.I.S. Vedimas Programos Tikslų JoJo Žeme Per J.I.S. Ir JAME...
 • Jūsų Prigimtinė Lyties Teisė Bei Pareiga - Būti Savimi Per J.I.S. Ir JAME...
  Tai Jūsų Lytis - Jūsų Besąlyginė Kryptis, Forma Ir Išreikštis JAME..., Jūsų Ir JoJo Sąveikoje, Jūsų - JoJo Būtyje, Jūsų - JoJo Buvime Per J.I.S. Ir JAME...
 • Jūsų Lytis Negali Būti Išskiriama,Traktuojama, Interpretuojama Ir/Ar Kaip Kitaip Keičiama, Kitaip Nei Buvo, Yra ir/ar Bus JoJo Priskirta, JoJo Paskirta, JoJo Pateikiama Visame, Visa Kame Žeme Jums Ir Visiems Per J.I.S. Ir JAME... 
 • Lytis Negali Būti Keičiama Nei Fiziškai, Nei Kaip Kitaip, Nei Pagal Jūsų Norą, Nei Pagal Jūsų Užgaidą, Nei Pagal Jūsų Įnorį ir/ar kt. ...
     
 • Spartesnis Darbas Aukštesnėje JoJo Remtyje, Energijos, Karma Bei Realizacijos, Priskirties, Paskirties Išreikštyse Visame, Vyksta Tik Jūsų Prigimtinės Lyties JAME Papildymu, Ir Tik Priešingos Lyties Energija bei Atnaujinimu Jumyse..., Jos Ir Josios, Bei Jūsų Rezonansu JAME..., Savęs Kaip Kito Patikslinimu Savyje Visame Kame Per J.I.S. Ir JAME, Per J.I.S. Kaip Šiandien, Taip Ir Čia, Taip Ir Dabartyje Visame Ir JAME...
 • Tik Per Besąlyginę Ir Visa Apimančią JoJo Meilę, JoJo Tikėjimą, JoJo Viltį, Į Jūsų Pasišventimą JAM Ir JAME, Į Jūsų Atsidavimą JoJo Tiesoje, JoJo Tvarkoje, JoJo Tikrume JAME, Gali Atsiverti JoJo Prasmė Kūrinyje - JoJo Užgimusi Tiesa Kitame, Kaip Ir Jumyse Tik JAME...
   
 • Kitokios, Nepriimtinos (žmogaus, esybės) Lyties Sąveikos, Kaip: seksas ir sueitis, - tai tiesiog nuneigimas savęs ir/ar kito, žeminimas, pasirodymas, išsiskyrimas, veidmainiavimas, išsižadėjimas ir pan. - Programos Rėmuose Tai Nėra Toleruojama, Palaikoma Ir/Ar Priimtina JAME...
 • Seksas - tai Priverstinė ir/ar Priskirta Regeneracijos, Atsinaujinimo bei Rezervavimo Procesija Žeme... Tai tarp Žmonių, dažniausiai vyksta po, Savosios Priskirties Bei Paskirties Išsižadėjimo JAME..., Nuneigus Save JoJo Veikime Ir JoJo Žeme Per J.I.S. Ir JAME..., Tai "Žmogaus" taip vadinamų siekiamų Malonių bei Malonumo atmaina ir, Dažniausia, pasinaudojimo Padėtimi Priežastis Bei Metodika JoJo Žeme... Dažnu Atveju Yra Painiojama Bei Maišoma Su Dangiškąja Ir Dieviškąja Lemtimi Bei JoJo Meilės Išreikštimi JoJo Veikime Žeme Per J.I.S. Ir JAME...
   
 • Norėdami Eiti Toliau, Greičiau Ir Skalsiau, Patikslinimui ir Taurinimui, Turėsite Naudoti Priešingos Lyties Energijas, Formas Bei Išreikštis...  Savyje, Laike Tai Galėsite Ne Tik Apjungti Į Vieną Išreikštį Ir Unikalią Galimybę, Bet Ir Naudoti Skirtingas Jas, Dieviškąsias Jų Formas, Metodikas Bei Išreikštis Per J.I.S. Ir JAME...

     Atsakant Į Jūsų Užklausimą Ir Reziumuojant Pasakytą...
     Rekomendacija Likti Savimi... Jūsų Lytis - Jūsų Kelias JAME... Išmokite Išgirsti Save Tokį/Tokią - Koks/Kokia Esate JAME... Niekuomet Neišsižadėkite Savęs/Kūno, Nenuneikite, Nekeiskite To, Kas Jums Buvo Priskirta JoJo Kūnu Ir JoJo Žeme Čia, Dabartyje Per J.I.S. Ir JAME...

   Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-07-02, 13:56
   Programa J.I.S. Vedimas - visi tekstai pateikiami čia... 

Šios įrašo komentarų rss feed