Visus Sveikiname Prisijungus Prie "Dievo Taku"

... Sveikinamės JAME... :)

     Šis Pasaulis, Kokie Bebūtume Mes, Žavūs ir Drąsūs, Nuoširdūs ir/ar Naivūs, Visame, Visur Ir Visada, Diena Iš Dienos Keičiasi Nenumaldomai JAME... Daugelis dalykų, nestebint jų TAME ar iš šalies, tiesiog atsiranda ir/ar išnyksta lyg visiškai nenuspėjamai, nepastebėtai, nelauktai..., Bet... Ar Taip Iš Tiesų Yra JAME...??? Ar Visa Tai Ką Matome, Jaučiame Bei Išgyvename - Yra Taip...??? Ar tai tik Mūsų norai, fantazijos, geismai bei ketinimai...??? Ar Jie Tikri Ir, Ar Tai Mūsų...???

     Šie Ir kiti klausimai kyla kas dieną tiems Mūsų, kurie išties stabteli ir susimąsto, kasdienybės rutinoje bei savo buityje Žeme... Ar Tai Neigiama, Blogai, Ar Tai Pozityvu, Gerai JAME...?? Kam Visa Tai Ir Kodėl Viso To Reikia Mums...???

     Visus Atsakymus Surasti Galime Išties Labai Paprastai..., Slėpinio Sąlyga Vienintelė, - Jei iš tiesų to tikrai Norime JAME..., Jei išties esame pasiruošę Pripažinti JoJo Tiesas Visame..., Jei Galime pradėti be atidėliojimų, išsisukinėjimų ir kaltinimų vieni kitiems..., Jei Galime Veikti Išvien, Bendrystėje Ir Visuotiškume Per J.I.S. Tik JAME...
     Atradimo Kryptis JAME Visuomet Yra Viena... Ji Visuomet Vienintelė JAME Ir Absoliuti Čia, Dabartyje... Kiekvienam Pageidaujančiam Belieka Pasiryžti TAME Ir Leistis Į Užburiančią Kelionę JAME... Dievo Sūnaus Vedami JoJo Link, Jau Šiandien Galime Atrasti Tikruosius Kelius Link Savęs JAME...
     Žengti Drauge Tikrume - Tai Dar Vienas Slėpinys TAME... Visuomet Ir Visad Įsivardinus JoJo Tiesoje Veikti Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME...

     Pasaulis Keičiasi Sparčiai Kartu Su Mumis... Keičiasi Prisitaikydamas Ir Skalsindamas Save Bei Mūsų Lūkesčiais, Pokyčiais Ir Pasirinkimais JAME... JIS Nuolatos Pasipildo Ir/ar Tiesiog Kreipia Keistis Mus Ta Linkme, Kuria Įtakojame Mes Patys Jį, Bei Renkamės Save JAME... Dar Gi...
     Viskas ir Visa, Kas Vyksta Čia, Skirta Pažinti, Atrasti ir Atpažinti Save Ir Kitus Visumoje JAME... Taip Pat Skiriama Įsivardinti, Atskleisti ir Susidėlioti Veiksmus Bei Mintis Taikoje, Tiesoje Ir Taurume, Visuomet Viltyje, Meilėje, Tikėjime Per J.I.S. Tik JAME... :)

     Beje... JoJo Didžiojo Plano Dalis - Padėti Visiems Ir Kiekvienam Mūsų - Mažiems Ir Dideliems, Jauniems Ir Skalsiems, Surasti, Atrasti Ir Atpažinti Save Visame, Kame Egzistuoja TAI Ir Kas Iš Tiesų Yra Svarbiausia Mums Tik JAME... :)
     Taip..., Didžiajame JoJo Kūrinyje Ir Šioje Žemelėje, Visuomet Viskas Vyko, Vyksta ir Vyks Tik Su JoJo - Didžiojo Kūrėjo, Dievų Dievo - Dievu Tėvu Vadinamo Mums, Valia Ir Išreikštimi Per J.I.S. Tik JAME...

     Su Nuoširdžia ir Begaline, Nuolatos Puoselėjama JoJo Meile, Viltimi Ir Šviesa Mumyse, Užgimsta Begalės Svarbių Ir Svarių Dalykų Būtyje ir/ar Buityje Čia, Dabartyje... Taurumo Puoselėtojų, Skleidėjų, Pagalbininkų Visame Kame Pagalba Ir Dėka, Užtikrinamas Tikrasis Veiksmas, Pokytis Ir Poslinkis Tik JAME... JoJo Tiesa, Viltimi, Meile, Tikėjimu Ir Taurumu Čia, JoJo Skalsinamomis Tikrosiomis Prasmėmis Mumyse, Visų Mūsų Dėka, Besiremiančių, Besireiškiančių Ir Veikiančių Išvien, Bendrystėje Ir Susiklausyme, Visuomet Ir Visad, Visame Kame Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME, Atrandamas Naujasis Mūsų Žemės Ir Likimo, Auštantis Rytojus... JoJo Tikėjime VISAME, Taip Atrandame Tikrąjį Save Žeme, Savuoju Likimu, JoJo Paskirtimi Ir Tikslu - JAME... :)...

     Prisimenant bei kartojant... Nenumaldomai laikas bėga užmarštin... Taip Užgimsta Žmogus... Taip Keičiasi Pasaulis... Taip Įvardinami JoJo Žodžiais Veiksmai Žeme... Taip Užgimsta Nauja JoJo Tiesa Visame Per J.I.S. Tik JAME...
     Viskas ką Pasirinkome, Pasirenkame Ar Pasirinksime, Ko Siekėme Kadaise ČIA, Ar Siekiame Šia Diena Dabartimi Žeme..., Mums Visuomet Rodės, Rodos kaip itin reikšminiai dalykai TAME..., Bet... Ar Ta Tiesa Iš Tiesų Yra TA...? Ir... Ar Ji Yra Visa Kame Tik JAME...???

     Ši diena išnyksta visiškai be pėdsakų... Ją keičia kita... Užmarštin Paskendusiems, Išmuša Valanda JAME... "Keičiantiems" pasaulį ir visiškai užmiršusiems pačius save TAME, ateina Didžioji Egzamino Valanda Per J.I.S. Tik JAME...
     Jei Vis Dar Manome, Kad Visa Kame JAME Esame Vieninteliai Ir "Atradėjai" Sakoma, - NE... Ištrinama Akimirka TAME JoJo Tiesoje AUŠRA... Ji Virsta Viena JoJo Banga Ir Žodžiu Visame, Per J.I.S. Tik JAME...

     Šiandien Jau Galime Pasakyti Drąsiai, - Visame Iš Tiesų Jau Matomi Įvardinantys JoJo Ženklai, Įprasminimuose Ir Veiksmuose Žeme...

     Ar Žmogus Dar Gali Kažką Pakeisti TAME...??? Kam Iš Viso Užduoti Sau Tokį Klausimą...??? Juk Visuomet Ir Viskas Priklauso tik Nuo Dievo...???
     Nebent visiškai išsižadant savo atsakomybės, būties ir buities JAME... Nebent Visiškai neprisiimant visos tos atsakomybės sau, dėl kurios ir tų neveiklos žingsnių, galiausiai vyksta visa Tai JAME...

     Atsakymas Paprastas Ir Skalsus TAME, - Tik Mes Patys Visa Tai Galime Įsivardinti Ir Galų Galiausiai Tai Pakeisti Nauja Tiesa Bei Prasme JAME... Belieka Tik Pasirinkti TAME Per J.I.S. Tik JAME...

     Dar Gi... Visa Tai, Ką Vienu Ir Begaliniu Žodžiu Galėjome Ir Visados Dar Galime Išreikšti JAME Žeme Yra  - VIRSMAS... Ir...
     J.I.S. JAU ČIA... J.I.S. IR JIS... JIE JAU ČIA... JoJo Valia Ir Galia... Visuomet Ir Visad, Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME...

     Tikrasis Dievo Sūnus Ir Tikrasis Virsmas VISAME, Ar Juos Galime Išskirti JAME...???
     Žinoma NE... Juos Nuo Šiolei Vadinsime Vienu Ir REIKŠMINIU VARDU JAME - J.I.S. - Per JIS Tik JAME...

     J.I.S. - Dievo Sūnus Ir Jojo Virsmas Žeme...
     2020-02-11/12