Daliname Žvakutes "Kristaus Tiesa" (2019-09-22) - Atsiliepimai

     2019 m. rugsėjo 22 d.
     Vilniuje, Sereikiškių parke žmonėms buvo dalinamos Dievo Sūnaus Šventintos Žvakutės "Kristaus Tiesa".
     Kaip tai vyko?... - Trumpi įspūdžiai-pasidalinimas...


     ♡
     Ar šilta ar vėsiau, bet Sereikiškių parke ir rudenėjant sutiksi žmonių, su kuriais gali pasidalinti Žvakutėmis. Ir priimančių ir atsisakančių... Su savo gyvenimo ir patirties istorijomis. Kai kurie dosniai dalinasi ir su mumis savąja patirtimi ir išmintimi... Kai kuriuos sutinki nužengusius iš vaikystės ir atpažįsti, nors gyvenimas ir ženkliai pakeitė veidus. Bet kažkas matyto, pažinto sukirba tavyje ir paklausus:
     - Gal Jūs  kartais buvote, gyvenote ten....
     Išgirsti atsakymą:
     - Taip...
     Ir štai sutiktas pakeleivis virsta seniai pažintu ir jau ilgokai užmirštu žmogumi iš Vaikystės ar paauglystės. Ir jis jau toks savas ir mielas, nežiūrint veidą išvagojusių raukšlių - tiek maname, tiek jojo veide... Proga ar kvietimas sugrįžti, prisiminti ir toliau dalintis šviesiais prisiminimais iš seniai praėjusios vaikystės...
     Ir nežinai su kokiu žmogumi susitiksi, su kuo pasidalinsi Žvakute... Tik eini ir dalinies...   (A.C.)
 

     ♡
     Šį kartą Žvakutes dalinome apsiniaukusį sekmadienį. Ramu. Paprasta. Žmonių nedaug. Tie, kuriuos užkalbinome, buvo geranoriški, bendravome šiltai, draugiškai. 
     Besikalbėdamas su "atsitiktinai" sutiktais žmonėmis, gali išgirsti visiškai "atsitiktinių" dalykų. Pavyzdžiui tai, kad yra tautų, kuriose žvakutes uždega tik mirusiems, gyviesiems nedegamos žvakutės... Arba tai, kad žmonėms dabar labai trūksta bendravimo, o Žvakučių dalinimas - puiki proga pabendrauti... Šį kartą net išgirdome istoriją apie Sereikiškių parke augantį ąžuoliuką, kurį pasodino dvi draugės, abi vardu Meilė... 
     Visi tie pasidalinimai, tos "atsitiktinės" istorijos nuspalvina Žvakučių dalinimą žemiškomis spalvomis. Ir tada supranti, kad Ta Sakrali Pagalba, Ta Šventa Žvakutės Liepsnelė... - visa Tai skleisis paprastoj žmonių kasdienybėj, nušviesdama jų rūpestėlius ir džiaugsmus ir apjungdama visus į vieningą Bendrystę - Bendrystę Kristuje... 
   Mes visi ilgimės Šviesos, Paprastumo, Nuoširdumo ir, dažniausiai net neįvardindami, - tylaus Sakralumo, kuris juk glūdi kiekviename mūsų... Visa Tai atveria, iškelia ši mažutė Žvakutė, pašventinta Naujai Užgimusio Dievo Sūnaus...
     Dėkojame...   (V.V.)

Šios įrašo komentarų rss feed